8 Μαρτίου 2010 Εμπορία γυναικών και κοριτσιών, τον 21ο αιώνα σώματα γυναικών και κοριτσιών είναι βορά στα στόματα σαρκοφάγων δουλεμπόρων της παγκόσμιας πορνοβιομηχανίας. Διεθνώς εκφράζεται…

Προσφυγή ενάντια στην φορολογική ανισότητα των εγγάμων γυναικών ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ omadaginekon@yahoo.gr Η εκδίκαση της προσφυγής της κ. Δέσποινας Ζδούκου κατά της Δ’ Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης,…